Prisbelönt uppsats hjälper SSAB expandera i Kina

2013-05-29 | Alumni Omvärld

Josefina Jie Löwgren studerar internationell marknadsföring på MDH och har fått pris för bästa ekonomiuppsats från Svenska Civilekonomföreningen Mälardalskretsen. Hon har studerat hur SSAB kan lyckas bättre med sin expansion på kinesiska marknaden.

Josefina Jie Löwgren har studerat internationella marknadsföringsprogrammet på Mälardalens högskola och när det blev dags för examensarbete fick hon möjlighet att testa sina teoretiska kunskaper i praktiken. Ståltillverkaren SSAB:s nätverk Hardox Wearparts , som kompletterar stålet med ett nätverk av certifierade verkstäder för reparationer, behövde hjälp att se över sin expansion på den kinesiska marknaden.

– Eftersom jag dels studerat internationell marknadsföring, dels kan kinesiska och den kinesiska affärskulturen, fick jag i uppdrag att ta reda på vilken försäljningsmodell som skulle passa för Hardox Wearparts i Kina, säger Josefina Jie Löwgren.

Åkte till Kina för intervjuer och observationer

Under projektarbetet fick Josefina tillsammans med SSAB:s projektledare åka till Kina för att träffa representanter för SSAB på plats och deras samarbetspartners.

– Jag försökte studera interna faktorer såsom kunskapsöverföring och även externa faktorer såsom hur SSAB kan bygga en nätverksposition för Hardox Wearparts i Kina. Jag gjorde intervjuer, läste många dokument och gjorde också många observationer. Exempelvis kunde jag uppfatta många missförstånd mellan svenska och kinesiska parter i diskussioner eftersom de inte kommunicerade på sina modersmål. Min slutsats var att en franchisingmodell skulle passa bäst för deras expansion på den kinesiska marknaden, säger Josefina.

Prisbelönt uppsats

För sitt arbete har Josefina fått Svenska Civilekonomföreningen Mälardalskretsens pris för bästa ekonomiuppsats. De motiverar priset med att uppsatsen går på djupet i problematiken och ger SSAB en tydlig bild av hur de kan jobba med franchise och analysera sin situation. I motiveringen står även att uppsatsen både har praktisk nytta och håller en akademiskt och vetenskapligt hög nivå. Stipendiet på 5 000 kronor delades ut under examenshögtiden på Mälardalens högskola den 24 maj.

– När jag fick veta att jag skulle få priset blev jag först chockad eftersom det fanns så många andra bra uppsatser också. Det är verkligen en ära och jag är stolt och jätteglad över priset, men också över att SSAB visat så stor uppskattning över uppsatsen. De har redan börjat arbeta med organisatoriska förändringar och marknadsfokus på Hardox Wearparts i Kina utifrån mina slutsatser, även om vägen mot en franchisingmodell kommer ta tid att utveckla, säger Josefina.

I höst kommer Josefina att fortsätta sina studier på MDH genom att läsa kurser på avancerad nivå. Hon planerar redan att skriva en D-uppsats för SSAB där hon ska fördjupa sig inom kunskapsöverföring.