Pris för bästa konferensbidrag

2013-11-04 | Forskning/Samverkan

Zarina Osmonalieva, industridoktorand i industriell ekonomi och organisation på MDH, har vunnit pris för bästa konferensbidrag under International Entrepreneurship Forum i Vilnius.

– Jag har forskat om entreprenörer som fått rådgivning från Innovation Stockholm, en organisation i Stockholm som hjälper entreprenörer att utveckla sina affärsidéer och sin förmåga genom rådgivning och nätverkande med andra inom olika branscher, säger Zarina Osmonalieva.

Resultaten presenteras i forskningsartikeln "Does entrepreneurial self-efficacy predict discontinuation of venture idea development?" och visar att entreprenörer som utvecklar nya tjänster har bättre möjligheter att fortsätta med affärsprocessen jämfört med de som vill utveckla nya produkter. Dessutom avbryter entreprenörer med hög planeringsförmåga oftare affärsprocessen, medan de som är duktiga på att samla resurser och övertyga andra, i högre utsträckning fortsätter arbeta med sina affärsidéer.

– Med andra ord visar min forskning att entreprenörer i ett tidigt stadium inte borde planera alltför mycket, utan istället utveckla sin förmåga att samla resurser och övertyga andra om sina idéer. Vi borde också uppmärksamma blivande entreprenörer om att utveckla nya tjänstekoncepter eftersom det är lättare för individuella entreprenörer att bygga företag runt tjänster än produkter.