Prins Daniel Fellowship besöker MDH i Eskilstuna

Inspirationsföreläsningar på temat entreprenörskap

2015-11-09 | På campus

Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) driver tillsammans med Prins Daniel projektet Prins Daniels Fellowship. En central aktivitet i projektet är att prinsen tillsammans med ett team av inspiratörer besöker högskolor, universitet och gymnasieskolor för att tala om entreprenörskap. Den 25 november besöker en delegation MDH i Eskilstuna.

 

 

 Prins Daniel Fellowship ska inspirera unga människor till entreprenörskap och stötta unga entreprenörer. Det görs genom att presentera förebilder och i dialog möta gymnasieelever och universitets- och högskolestudenter med målsättningen att långsiktigt bidra till en kultur som främjar entreprenörskap. 
Vid besöket i Eskilstuna medverkar, förutom Prins Daniel, Lena Patriksson Keller, Patriksson communication och styrelseledamot på Wesc, Karl-Johan Persson vd för H&M och Susanne Najafi, bland annat  investment manager i The Springfield Project och styrelseledamot i Hafa Bathroom Group samt utsedd till Årets ledare 2015 av Young Professionals. Moderator för föreläsningen är Leo Razzak. Föreläsningen öppnas av rektor Karin Röding.

– Entreprenörskap är viktigt i dagens samhälle och något som vi vill att studenterna på MDH har kunskap om när de har utbildat sig här. Det är också ett ämne inom vilket högskolan har flera skickliga lärare och forskare och inte minst bedriver högskolan inkubatorn Idélab. Det känns därför extra roligt att få välkomna Prins Daniels Fellowship till MDH, säger Karin Röding.

Under eftermiddagen kommer studenter från ekonomi- och innovationsprogrammen samt olika personer som tar del av Idélabs process för idé- och affärsutveckling att föra rundabordssamtal med Prins Daniel och inspiratörerna.

Publik som vill delta i detta inspirerande event måste anmäla sig . Då intresset är stort för föreläsningen måste en avanmälan ske när förhinder uppstår.

Föreläsningen hålls kl. 13.45–15.00 i Aula Collegium, Drottninggatan 12 i Eskilstuna.