Prejudicerande dom från Högsta domstolen om återbetalning av studieavgifter

2018-04-17 | Omvärld

I dag, tisdag 17 april, kom den prejudicerande domen från Högsta domstolen i frågan om den avgiftsbelagda student som kräver studieavgiften tillbaka från MDH.

 – Nu har MDH, den enskilda studenten, alla avgiftsbelagda studenter och lärosäten fått ett slutgiltigt besked gällande hur lärosäten ska hantera dessa frågor. Det här innebär ett nytt läge för alla universitet och högskolor i Sverige och kommer kräva att vi gemensamt tar ställning till vad det här betyder, säger Ann Cederberg, förvaltningschef vid MDH.

Det har varit oklart hur lärosäten juridiskt ska hantera frågor om återbetalning sedan regeringen införde studieavgifter för internationella studenter år 2011. Högsta domstolen anser nu att det fanns ett ömsesidigt förpliktigande avtal mellan den avgiftsbelagda studenten och högskolan. Högsta domstolen menar också att tillsynsmyndigheten Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärdering kan användas som bevis i frågan om en utbildning håller den kvalitet som utlovas.

– UKÄ:s granskningar hjälper oss att garantera studenterna en utbildning av god kvalitet. Vid ett ifrågasättande av utbildningens kvalitet har vi fått möjlighet att åtgärda eventuella brister, för att sedan få en ny utvärdering. Ingen student har riskerat att stå utan examen förrän en ny utvärdering har gjorts och detta har också garanterat att vi hela tiden ger utbildningar av god kvalitet. Hur domen påverkar detta måste alla lärosäten nu tolka tillsammans, säger Ann Cederberg.

Enligt domen ska MDH betala tillbaka två tredjedelar av studieavgiften till studenten. MDH ska även betala kostnaden för rättegången.

Om kandidatexamen i matematik

Den i domen aktuella kandidatexamen i matematik vid MDH fick våren 2015 omdömet hög kvalitet av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Det betyder att den och alla andra utbildningar som utvärderats av UKÄ vid MDH idag har omdömet hög eller mycket hög kvalitet.