Positivt resultat av den externa revisionen av MDH:s arbete med hållbar arbetsmiljö

2015-04-10 | På campus

I slutet av mars genomfördes årets externa revision av högskolans arbete med hållbar arbetsmiljö, det vill säga arbetet med arbetsmiljö, miljö och jämlikhet. Revisionen gick bra och många positiva förbättringsförslag kom fram. MDH fick bara fyra avvikelser vid revisionen.

De avvikelser som MDH fick i den externa revisionen är:

  • Vid vissa akademier saknas det rutin för att säkerställa om det behöver göras medicinska kontroller vid exponering av eventuella hälsofarliga ämnen, som till exempel 3D skrivare, optisk strålning och härdplaster. Detta skulle kunna gälla för medarbetare som arbetar i metodrum, verkstäder och laboratorium.
  • Personalsektionen har inte kunnat presentera den totala bilden för förbättringar från de senaste interna revisionerna, då det saknas återkoppling från vissa sektioner och akademier.
  • Personalsektionen har inte kunnat presentera en total bild över hur vissa sektioner och akademier följer lagkraven då det saknas återkoppling från verksamheten.
  • Vid rundvandring konstaterades att brandsläckare och brandfilt är borttagna i ett av högskolans laboratorium.

– I revisionen kom många positiva iakttagelser och förbättringsförslag fram, vilka är viktiga för vårt fortsatta arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare och för en hållbar arbetsmiljö. Här finns mycket inspiration och goda exempel att hämta av varandra internt här på MDH, säger Jane Ståhle, personalchef.

 

Certifieringarna visar att frågorna tas på allvar

1999 blev MDH den första högskolan i världen att bli miljöcertifierad och 2006 blev högskolan, som det första lärosäte i Sverige, arbetsmiljöcertifierad.

– Certifieringarna visar att vi tar vår arbetsgivarroll och miljöfrågorna på allvar i syfte att vara en attraktiv arbetsplats. Målet är att vi ska hjälpas åt att skapa en god arbetsmiljö för oss alla här på MDH, både medarbetare och studenter, säger Karin Röding, rektor.

Det som händer nu är att de berörda avdelningarna ska återkomma till personalsektionen med information om hur de har åtgärdat avvikelsen, senast den 6 maj.