Plugga innovation i Indien vt 2013

2012-10-18 | Student

Är du student vid MDH och vill plugga en kurs i Innovation och ledarskap inklusive två veckors vistelse i Indien under våren? Kursen är kostnadsfri – även Indienresan och uppehälle som finansieras av MDH/STINT medel.

Nu kan du som tidigare läst minst 30 ECTS på avancerad nivå ansöka om att studera en kurs på avancerad nivå inom Innovationsteknik (Innovation Science and Management) under våren. Huvuddelen i kursen är en studieresa till Indien under 2 veckor i mars 2013, s.k., Global Internship, med besök på universitet, företag och kulturella/historiska platser i Indien. Du kommer att få inblick i innovation, entreprenörskap, utveckling och ledarskap från ett globalt perspektiv med särskild tonvikt på Asien och det fantastiska Indien. Vår partner Welingkar Institute of Managment Research & Development i Mumbai och Bangalore kommer att ansvara för besöket.

Sista dagen att ansöka är den 12 november!