Peter Gustafsson vikarierande prorektor

2016-01-29 | På campus

Peter Gustafsson har utsetts till vikarierande prorektor av MDH:s styrelse vid ett extra styrelsesammanträde igår den 28 januari.

Som vikarierande prorektor kliver Peter Gustafsson in i Paul Petterssons ställe när han inte är i tjänst och Peter kommer att ersätta Paul i den utsträckning som de kommer överens om.

– Det känns bra att styrelsen har fattat det här beslutet. Peters erfarenhet av utbildningsfrågor och kännedom om MDH gör att han passar bra för uppdraget. Nu kan vi, tillsammans med de övriga i högskoleledningen, se till att MDH:s arbete fortsätter med bibehållen kvalitet, säger Paul Pettersson.

Peter Gustafsson är professor i fysik med inriktning mot fysikens didaktik. Han har arbetat på MDH sedan 1993, då med uppdrag att utbilda högskoleingenjörer i fysik. Under sin tid på MDH har han även varit studierektor, prefekt för dåvarande institutionen för matematik och fysik, akademichef för akademin för utbildning, kultur och kommunikation och nu senast prodekan för utbildning på grund- och avancerad nivå. Peter Gustafsson är gift, har två utflugna döttrar och bor i Uppsala.

I och med att uppdraget som prodekan för utbildning nu blir vakant, behöver MDH genomföra ett fyllnadsval av prodekan. Detta kommer att ske så snart som möjligt.

Den som väljs till prodekan kommer att ha uppdraget den tid som återstår av fakultetsnämndens mandatperiod, vilket är året ut. Under hösten kommer ett ordinarie val av ny fakultetsnämnd att äga rum, precis som planerat.