Pedagogiskt skickliga lärare uppmärksammas

2016-02-23 | Student Utbildning

Cecilia Lindh, universitetslektor i företagsekonomi och Lena Stangvik-Urbán, universitetsadjunkt i vårdpedagogik, har idag mottagit utmärkelsen Excellent lärare. Samtidigt tilldelades Johanna Fritz, universitetsadjunkt i fysioterapi och Martina Norling, universitetslektor i pedagogik, utmärkelsen meriterad lärare.

- Det är viktigt att MDH har pedagogiskt skickliga lärare som bidrar till att våra utbildningar håller kvalitet och för att skapa möjligheter för studenters lärande. Utmärkelsen är en bekräftelse på att man är framgångsrik i att undervisa och handleda studenter men det visar även på andra starka kompetenser. Det handlar till exempel om förmågan att driva utvecklingsarbete inom högskolan, i samverkan med andra lärosäten och med aktörer i det omgivande samhället, säger Peter Gustafsson, vikarierande prorektor.

Uppvakningen skedde i Cesams lokaler på MDH i Västerås i närvaro av akademichefer, sektionschefer och bibliotekschef. Peter Gustafsson överräckte diplom och ceremonin avslutades med gemensam lunch i Rosenhills gästmatsal.

- Det är otroligt intressant att meritera sig för man får reflektera över sig själv som pedagog och sitt arbete här på högskolan. Det är också bra att den pedagogiska meriteringen blir allt viktigare. MDH ligger redan idag i framkant vad gäller pedagogik och vi skulle kunna visa upp det ännu tydligare genom att ännu fler lärare väljer att meritera sig, säger Cecilia Lindh, universitetslektor i företagsekonomi.

Pedagogisk meritering

Den pedagogiska kompetensstegen vid MDH har två steg, Meriterad lärare (nivå 1) och Excellent lärare (nivå 2). För att kunna ansöka om utmärkelsen Excellent lärare krävs flerårig erfarenhet av att planera, genomföra och utvärdera undervisning på högskolenivå. Läraren ska ha högskolepedagogisk utbildning om 15 hp och ha genomfört kursen Att upprätta pedagogisk meritportfölj, 2,5 hp.

Ansökan bedöms av två granskare från andra lärosäten som formulerar ett utlåtande till dekan som fattar beslut.

Här kan du läsa mer:

Bedömningskriterier för Nivå 1 Meriterad lärare och Nivå 2 Excellent Lärare