Paul Pettersson blir vikarierande rektor för MDH

2016-01-21 | På campus Omvärld

Prorektor Paul Pettersson har idag utsetts till vikarierande rektor på MDH av regeringen. Detta med anledning av att Karin Röding har lämnat sitt uppdrag för att bli statssekreterare hos ministern för högre utbildning och forskning.

 

 

– För styrelsen var det viktigt att det snabbt blev klart med en ny vikarierande rektor. Vi är glada att regeringen kunde fatta beslutet redan denna vecka. Paul Pettersson har en god erfarenhet och kunskap av högskolefrågor och högskolestyrelsen känner sig trygg med valet, säger Madeleine Caesar, styrelsens ordförande.

Paul Pettersson har varit prorektor vid MDH sedan 1 september 2012 och har därmed en stadig grund för rollen som vikarierande rektor. – MDH har många intressanta och viktiga frågor att arbeta med det närmaste året. Redan i februari ska styrelsen fatta beslut om den nya strategin för forskning och utbildning och planeringen av högskolans nya campus i Eskilstuna fortsätter. Jag kommer tillsammans med högskolans ledningsgrupp att se till att arbetet fortsätter med bibehållen kvalitet, säger Paul Pettersson.

Om Paul Pettersson

Paul Pettersson tillträdde som prorektor vid MDH den 1 september 2012. Han är även professor i realtidssystem med inriktning mot modellering och verifiering vid akademin för innovation, design och teknik vid MDH. Han har en magisterexamen i datavetenskap från Uppsala universitet och disputerade i datorteknik vid samma lärosäte 1999. Han antogs som docent i datavetenskap vid Uppsala universitet 2006, samma år blev han professor vid MDH. Paul har under sin tid vid MDH etablerat två forskningsgrupper och han var under flera år chef för avdelningen för Inbyggda system.

Läs rektors blogg