Parkering av hyrbilar

2015-06-04 | På campus

Använder du hyrbil? Parkera den då på befintliga besöksparkeringar för att undvika böter.

Medarbetare vid MDH som har hyrbil ska parkera hyrbilen vid befintliga besöksparkeringar. Parkering av hyrbil på serviceplatser, där hyrbilar tidigare kunde stå, kommer att bötfällas.

Läs mer om parkering