Papporna och motiven – den svenska föräldraledigheten i ett geografiskt perspektiv

2010-04-27 | Forskning/Samverkan

Forskare vid Mälardalens högskola och Umeå universitet har i en studie undersökt fördelningen av föräldraledigheten mellan svenska pappor och mammor, samt vilka motiven är för att dela föräldraledigheten.

- Det som är mycket glädjande är att arbetsgivare över lag är väldigt positiva till att pappor tar ut sin föräldraledighet, säger Anette Sandberg, professor i pedagogik, Mälardalens högskola.

Hon har tillsammans med Anna-Lena Almqvist, universitetslektor i socialt arbete, Mälardalens högskola och Lars Dahlgren, professor i sociologi, Umeå universitet genomfört studien med forskningsmedel från Försäkringskassan.

Syftet var att undersöka motiv, beteendemönster och erfarenheter hos föräldrapar i två län, när det gäller uttag av föräldrapenning. Västerbotten har det högsta och Skåne det lägsta uttaget av föräldrapenning bland pappor. Två kommuner med högt och lågt föräldrapenninguttag bland pappor studerades i respektive län under 2008, Umeå och Lycksele samt Lund och Tomelilla.

Resultaten visar ett tydligare mönster av mer traditionell arbetsdelning av hushållssysslorna bland Skåneparen jämfört med paren från Västerbotten. Samma mönster gäller även vid en jämförelse mellan kommunerna med lågt respektive högt uttag. I Västerbotten har Försäkringskassan, landstinget och företag haft kampanjer för män under 1990-talet vilket sannolikt har bidragit positivt till pappornas uttag. Papporna i båda länen uttrycker positiva upplevelser av att ha varit föräldralediga. Ett dominerande intryck är att arbetsgivarna har en tillåtande attityd till deras önskan att vara föräldralediga.

Undersökningen omfattade 32 intervjuer med fäder och mödrar, 20 intervjuer med nyckelpersoner inom Försäkringskassan, mödravården, kommunen och företag samt statistik över kommunernas befolknings- och näringslivsstruktur.

Läs rapporten: Papporna och motiven – den svenska föräldraledigheten i ett geografiskt perspektiv