Open session om deltagarbaserad forskning

Möt välkända forskarna Mary Brydon-Miller och David Coghlan

2015-05-19 | Forskning/Samverkan

Mary Brydon-Miller och David Coghlan, två av de internationellt mer kända forskarna inom deltagarbaserad forskning och författarna bakom The SAGE Encyclopedia of Action Research, kommer till MDH för att diskutera de etiska aspekterna av forskning i samverkan. Föreläsningen den 26 maj bjuder på möjlighet till interaktion och dialog mellan både deltagare och föreläsare.

Det är viktigt att kunna knyta sin forskning och till olika medverkandes intressen och värderingar. Det är något som gäller all forskning, men särskilt deltagarbaserad forskning, där det är vanligt att tänka i olika nivåer av etisk påverkan. Deltagarbaserad forskning är också ett viktigt sätt att bedriva samproduktion.
– För industri- eller kommundoktorander kan forskningen innebära att de ska hantera både akademins och organisationens intressen och ibland även samhällets värderingar och intressen. Det gäller också att ha reflekterat hur man personligen förhåller sig till ämnet, hur den grupp man verkar i förhåller sig och dessutom vara medvetens om hur det påverkar tredje person som kan vara intresserade av forskningen eller på annat sätt involverade, säger Erik Lindhult som arrangerar sessionen.

I deltagarbaserad forskning, också känt som action research,  blir forskarna mer interaktiva och integrerar med folk i samhället vilket gör forskningen relevant då den tar fasta på konkreta problem. Forskaren måste tänka till runt sin roll och hur den förändras av samverkan med praktiker. Även praktikerna kan ha en roll i forskningsarbetet vilket också kan bidra till mer relevant och nyttig forskning.

Möt David Coghlan från Trinity College i Dublin and Mary Brydon-Miller från University of Cincinnati den 26 maj kl. 10.15-12.00 i sal L248 på MDH i Eskilstuna.

Ethical Reflections in Doctoral First, Second and Third Person Action Research (pdf 215 kB)

Information om Mary Bryndon-Miller and David Coghlan (pdf 59 kB)