Ökad samproduktion mellan Landstinget Västmanland och MDH

2013-03-28 | Forskning/Samverkan

Hur kan samverkan mellan MDH och Landstinget Västmanland stärkas för att förbättra utbildning, forskning och arbetsliv inom hälsa och välfärd? Kring detta diskuterade landstingsråd från Västmanland (S, V & MP) samt representanter från högskolan.

Genom att stärka samverkan mellan Landstinget Västmanland och MDH kan behoven som finns inom vården mötas.

Fler kompetenta sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor behövs

Per Andersson, utbildningsledare inom hälsa och välfärd, visade upp de utbildningar som högskolan erbjuder inom området på både grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Genom ett ökat samarbete kan kvaliteten i utbildningarna stärkas ytterligare. De stora pensionsavgångarna som kommer att ske framöver i landstingen medför ett stort behov av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Landstingsrepresentanterna såg även på sikt en ökad efterfrågan på folkhälsovetare.

MDH:s forskning kan stärka landstinget

 

Forskning och hur den kan användas lyftes av Christine Gustafsson, forskningsledare inom hälsa och välfärd.

- Använd vår kompetens inom forskningsområdet. Här finns möjligheter att till exempel använda forskningsresultat som underlag vid politiska beslut, att implementera forskningsresultat i olika verksamheter samt ta hjälp av forskare vid vetenskapliga utvärderingar.

 Genom att använda den kompetens som forskarna på högskolan besitter finns ökade till möjligheter att evidensbaserad praktik.

 

Mötet sådde flera frön till möjligheter för samproduktion. Att ta större del och hjälp av högskolans forskning var något landstingsråden direkt tog fasta på.

- Det här är inte ett hus som står still – här sker det en hel del utveckling, summerade Görel Korkman (S), ordförande i sjukvårdsutskottet.

 

Rödgröna deltagare från landstinget:
Barbara Conte (MP), Lars Flodin (MP), Pernilla Rinsell (MP), Juha Rundgren (V), Hans Jansson (V), Görel Korkman (S), Kenneth Östberg (S), Anders Rydell (S), Tommy Levinsson (S), Arvid Hedeborg (S),