Ökad säkerhet i realtidssystem

2013-05-31 | Forskning/Samverkan

I ett realtidssystem är det nödvändigt att säkerställa att alla delar i systemet fungerar som de ska och vid exakt rätt tidpunkt. Om ett säkerhetskritiskt system inte fungerar i tid, såsom till exempel krockkudden vid en bilkollision, kan detta innebära en katastrof. Stefan Bygdes doktorsavhandling vid Mälardalens högskola (MDH) beskriver en metod för säkerhetskritiska system. Syftet är att göra systemen säkrare och kunna garantera att ett program kan slutföra sin uppgift inom en viss tidsram.

Stefan Bygde

Doktorsavhandlingen ”Parametric WCET Analysis” beskriver en WCET-analysmetod för att undersöka den tid det tar för ett program att slutföra sin uppgift efter att det har startat och på så sätt få ett säkrare system.

– I många system är det viktigt att man kan garantera att ett program kan slutföra sin uppgift inom en viss tidsram. Avhandlingens mål är att visa hur en avancerad analys kan hjälpa till med att ta fram mer detaljerad information om hur ett program beter sig tidsmässigt. Avhandlingens mål är också att visa i detalj hur en denna metod fungerar samt presentera resultat om hur effektivt och precist detta är, säger Stefan Bygde.

WCET-analys är inte så vanlig i industrin där man istället oftast använder äldre och mer traditionella metoder så som att mäta tiden programmet går.

– Jag tror att det kommer att bli vanligare att man använder dessa verktyg och att dessa kan ge en ökad garanti för säkerhet. Metoden min avhandling beskriver erbjuder dessutom mer information än de vanliga WCET-analysmetoderna. Metoden för parametrisk WCET-analys jag har undersökt var tidigare otestad, jag har nu implementerat och utvärderat metoden samt föreslagit en mängd utökningar och förbättringar för att göra en effektiv och precis analys, säger Stefan Bygde.

 

 

Mer information om Stefan Bygde

Stefan är doktorand på akademin för innovation, design och teknik (IDT) vid MDH sedan 2006 inom datavetenskap. Han är en väldigt kreativ person med stort intresse för programmering, musik och matematik och har sedan tidigare en magisterexamen och en licentiatexamen i datavetenskap från MDH.

Ta gärna del av Stefan Bygdes forskningsresultat under försvaret av hans doktorsavhandling den 4 juni 2013 kl.13.00 – 15.00 på Mälardalens högskola i Västerås. Mer information finns här.