Nytt samarbete stärker innovationskraften hos regionens näringsliv

2014-03-24 | Forskning/Samverkan

Efter en lång och lyckad tradition av samverkan med Mälardalens högskola tar nu Munktell Science Park steget längre och anställer MDH-forskaren Anders Wikström som forskningsledare i innovation. I sin nya tjänst ska han bidra till att öka samverkan mellan högskolan och regionens näringsliv och vara ett stöd för företag som vill bli ledande genom att utveckla deras innovationsarbete.

– MDH har en viktig roll i regionens utveckling. Mitt mål är att skapa nya kontaktytor och kortare kommunikationsvägar mellan högskolan och företag och på så vis vara med och lyfta företag som vill utveckla sin innovationsförmåga i vårt län. Alla företag, oavsett storlek, har potential att lyckas med innovationsarbete, säger Anders Wikström.

Munktell Science Park är en kreativ mötesplats och inspirationsmotor för näringsliv, samhälle och akademi i samverkan med starkt fokus på innovationsskapande. Anders Wikström blir forskningsledare på Munktell Science Park och kommer genom workshops, föreläsningar och riktade satsningar att jobba med informationsspridning och att utveckla kompetenser inom innovation. På så sätt vill han öka företags kunskap och bidra till att stärka deras innovationsförmåga.

– Vi välkomnar Anders som får en viktig roll på Munktell Science Park, där hans forskarkompetens och globala nätverk kommer att göra nytta för många företag och organisationer. Genom att Anders även har kvar en fot inom MDH så stärks vår samverkan ytterligare, säger Thomas Karlsson, vd, Munktell Science Park.

Anders Wikström kommer att ha viss del av sin anställning kvar på MDH. Han kommer bland annat att handleda doktorander, gästföreläsa i olika kurser och hjälpa studenter med företagskontakter för examensarbete och projekt.

– Det finns flera fördelar med den här formen av samverkan. Innovationsutveckling är strategiskt viktigt för regionen och MDH har en viktig roll i kunskapsutveckling av området. Genom MSP:s rekrytering av Anders Wikström stärker vi vårt samarbete och nya former för samverkan inom forskning och utbildning möjliggörs. Förhoppningen är att det också kommer att vara till nytta för våra studenter genom att nya kontaktytor mot näringslivet kan erbjudas, säger Karin Röding, rektor, Mälardalens högskola.

Mer information om Anders Wikström
Anders Wikström disputerade vid Mälardalens högskola hösten 2013 i innovationsledning med avhandlingen - Storyboarding. Framing and reframing opportunities in the front-front end of innovation. Han har arbetat som universitetsadjunkt och projektledare på MDH sedan 2001. De första fem åren arbetade Anders som affärsutvecklare på Idélab, nu arbetar han främst med företagsprojekten MITC och Innovation Gym . Han arbetar även på företaget SICS med att utveckla en del i ”Expectrum” som kallas för ”Upptäckarrum”, en yta för gymnasieungdomar att upptäcka och inspireras av teknik och naturvetenskap.
Läs mer om Anders Wikström här.