Nytt Robotdalenprojekt på Mälardalens högskola - Lean Automation

2010-05-05 | Forskning/Samverkan

Robotdalen och Mälardalens högskola har tillsammans med bland annat Volvo CE, ABB Robotics, SKB, Solö Mechanical Solutions och Westermo, startat ett nytt projekt kallat Lean Automation. Totalt sett satsas 1,3 miljoner kronor per år från Robotdalen och lika mycket i industristöd för forskning som kan bidra till att utveckla ny teknik, metoder och modeller för att möjliggöra automation inom nya tillämpningar och i nya branscher.

Det finns ett växande behov av att automatisera inom tillverkningsindustrin men också inom andra områden som logistik, inom t.ex. sjukvården. Lean Automation är ett nystartat projekt på Mälardalens högskola där forskning inom automation, ur ett användarperspektiv, kommer att bedrivas. Målet med forskningen är att utveckla nya metoder och teknologier för att utveckla och använda automation, detta för att kunna möjliggöra automation i branscher som har väldigt lite eller ingen erfarenhet av automation idag.

- Vi vill sätta Mälardalens högskola och Eskilstuna på kartan med projektet Lean Automation. Lean Automation kommer att bli ett samlingsnamn för de projekt vi bedriver inom automationsområdet i vår forskargrupp på högskolan och är också ett sätt för oss att samla de tidigare projekt vi drivit under ett och samma paraply, säger Mats Jackson, projektledare och professor vid Akademin för innovation, design och teknik på Mälardalens högskola.

Forskningen i Lean Automation samlas runt de tre nyckelorden ”Anpassningsbar”, ”Tillförlitlig” och ”Enkel”. Att kunna anpassa sin produktion till nya produkter blir allt viktigare men det är också viktigt att som köpare av automation vara säker på att man kommer kunna utnyttja sin investering för lång tid framöver utan dyra ombyggnationer eller uppgraderingar. Det är också viktigt, särskilt som en liten företagare utan automationskompetens, att man kan lita på sin utrustning och att den är enkel att hantera.

Men forskningen kommer inte enbart handla om traditionell industriell produktion utan även om hur man med hjälp av automation kan frigöra tid för vårdpersonal till patientkontakt i sjukvården och hur den kan användas vid slutförvar av kärnbränsle.

Forskningen kommer att bedrivas i ett antal projekt med flertalet doktorander och seniora forskare såväl som forskningsassistenter och studenter.

- Just nu arbetar vi med tre olika forskningsprojekt inom Lean Automation men tanken är att vi framöver kommer att kunna utöka med fler projekt. Målet med att bedriva projekt inom olika områden är att kunna identifiera vad som är gemensamt och samtidigt föra över viktigt kunnande från de som redan har erfarenhet inom automation och traditionell produktionsutveckling, säger Mats Jackson.