Nytt om projektet Vård på lika villkor

2015-09-24 | Forskning/Samverkan

Senhösten 2011 fick HVV i konkurrens med sju andra universitet och högskolor uppdraget att vara följeforskare och ge vetenskapligt stöd till det nationella Lärandeprojektet – Vård på lika villkor. Baserat på en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och dåvarande regering initierades och genomfördes projektet vid sju vårdcentraler i fem län/regioner i Sverige.

En tvärvetenskaplig grupp med seniora forskare - Sharareh Akhavan, Osman Aytar, Lennart Bogg, Anne Söderlund och Per Tillgren har ingått i HVV:s forskningsteam och projektet avrapporterades till regeringen i maj månad 2014. I slutet av juni i år publicerades ett särskilt tema-nummer av Socialmedicinsk tidskrift, Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård med sju artiklar från teamet. Läs mer om temanumret och artiklarna . Nyligen publicerades också i Int J Equity Health artikeln Client/patient perceptions of achieving equity in primary health care: a mixed methods study. Läs mer om artikeln.

Efter snart fem år kommer nu forskningsprojektet i sin nuvarande form att avfasas och integreras i bland annat två av HVV:s nya forskningsgrupper. Totalt under åren har teamet hittills samproducerat tio artiklar, rapporter och bokkapitel samt haft 15 presentationer vid internationella, nationella och regionala konferenser. 

Läs mer om forskningsprojektet Vård på lika villkor.