Nytt forskningsprojekt gör outsourcing till en hållbar strategi för svenska företag

2010-06-09 | Forskning/Samverkan

I den globala konkurrensen är outsourcing en allt mer vanlig strategi, för svenska företag, att reducera kostnader och fokusera på sin kärnverksamhet. Tillsammans med Ericsson och ABB ska Mälardalens högskola fördjupa kunskapen kring hur företag kan uppnå effektivitet inom outsourcing och offshoring. I projektet kommer de att studera nya sätt att distribuera forskning och produktutveckling över organisatoriska såväl som geografiska gränser. Forskningsprojektet finansieras med ett anslag från KK-stiftelsen på 4,5 miljoner kronor, fördelat på tre år.

För att vara framgångsrik i den värld vi lever i blir det allt viktigare för företagen att utveckla globala samarbeten. Svenska organisationer måste söka kompetens globalt och maximera fördelarna med humankapital och kostnadsskillnader genom att sprida arbetet på flera platser.

Visionen med forskningsprojektet är att visa hur svenska företag att effektivt kan utnyttja den globala kompetensen som finns inom forskning, utveckling och teknik.
¬– Även om tekniken har minskat det geografiska avståndet, måste vi ta hänsyn till både teknisk kompetens och organisatoriska aspekter för att behålla konkurrensfördelar. Hur man gör detta är kärnan i den forskning vi gör, säger Dr Jayakanth Srinivasan, projektledare och senior forskare vid akademin för innovation, design och teknik på Mälardalens högskola.

I samarbete med industriella partners kommer Mälardalens högskola att skapa ett ramverk som hjälper organisationer att utvärdera och utveckla sina outsourcing- och offshoringsstrategier. Dessutom kommer de att fastställa de resurser som företagen måste ha kvar inom företaget för att vara framgångsrika på lång sikt. Denna mix av att påverka praxis och att främja kunskap kommer att stödja den långsiktiga svenska industrins konkurrenskraft som helhet.

¬– Utmaningen med att göra industrinära forskning är att vi berör frågor som kan påverka i praktiken och samtidigt utveckla teorin – det har alltid varit kärnan i vårt arbete här på Mälardalens högskola, säger Dr Jayakanth Srinivasan.

Det täta samarbetet med Ericsson och ABB har som mål att utveckla kunskapen kring hur man kan skapa effektivitet i outsourcing och samtidigt säkerställa att företagen inte förlorar sin kärnkompetens. Projektet kommer att titta närmare på vilka strategier som behövs för att säkerställa att outsourcing/offshoring blir en hållbar strategi för företagen.

För mer information om projektet, kontakta:
Jayakanth Srinivasan, 021-495-0065, jayakanth.sirnivasan@mdh.se (engelsktalande)
Petra Edoff, 021-107301, petra.edoff@mdh.se