Nytt europeiskt forskningsprojekt inom designdriven innovation på MDH

2012-10-01 | Forskning/Samverkan

Det europeiska forskningsprojektet EC DeEP, Design in European Policies, har startat med Mälardalens högskola (MDH) och Munktell Science Park som enda svenska partners.

Det tvååriga forskningsprojektet EC DeEP startade i början av 2012. Syftet är att komplettera Europas existerande innovationsforskning för europeisk tillväxt och skapa en förstående för vilken betydelse designdriven innovation har. Projektet kännetecknas av ett gränsöverskridande samarbete i den politiska utvecklingen genom bland annat att identifiera och utbyta bästa praxis och utvärdera deras effekter.

Den 1 – 2 oktober träffas de medverkande parterna på MDH och Munktell Science Park för sitt andra möte där de kommer att presentera sina forskningsresultat hittills. Vid MDH arbetar Roberto Verganti, gästprofessor inom innovationsledning tillsammans med Sten Ekman, universitetslektor inom innovationsledning och vid Munktell Science Park arbetar Thomas Karlsson, VD och Helena Karlsson, industridoktorand med detta projekt.

Europeiska kommissionen finansierar EC DeEP med 10 miljoner kronor att dela mellan parterna. Samtliga parter är Confartigianato Lombardia i Italien, Lancaster University i Storbritannien, Munktell Science Park, Mälardalens högskola, Politecnico di Milano Project and Scientific Coordinator i Italien, Pro-Design i Polen och The Work Foundation i Storbritannien.