Nytt campus Eskilstuna: sex våningar av mötesplatser

2015-05-13 | På campus

Nu börjar de olika våningsplanen på det nya campuset i Eskilstuna att bli klara vad gäller utformning och innehåll. – Våningsplanen erbjuder många bra och naturliga mötesplatser, säger Anna Gulyas, projektledare.

På entréplan kommer bland annat Studenttorget och Högskolebiblioteket att finnas som centrala delar av den nya byggnaden. Entrén från Drottninggatan kommer att leda in till en cafeteria och restaurang som också kommer att ha en uteservering. På entréplan finns också de stora hörsalarna och IDT:s verkstäder.

Byggnaden kommer att vara sex våningar hög. På våning 1-3 finns undervisningslokaler, studieplatser, grupprum och mötesplatser, något som både studenter och medarbetare efterfrågar idag.

Våning 4-6 kommer att inrymma kontor och lokaler för möten och konferenser. Ett stort gemensamt lunchrum för medarbetarna finns på plan 5. Studenternas pentry finns på plan 1 och 2.

– Att skapa stora gemensamma lunchrum för studenter och för medarbetarna är en naturlig väg att gå. Det ger alla en möjlighet att träffas över lunchen, oavsett vilken utbildning man går eller vilken akademi man arbetar vid, säger Anna Gulyas.

Referensgrupp behovssäkrar det nya campuset

I arbetet med att skapa det nya campus Eskilstuna finns en referensgrupp som har i uppgift att säkerställa att anställda och studenters behov bevakas och tas tillvara. I referensgruppen sitter representanter för både medarbetarna och studenterna. I referensgruppen diskuteras och ventileras föreslagna lösningar.

Referensgruppen har haft sitt sista möte för vårterminen 2015, men samlas igen efter höstens terminsstart.