Nytt campus Eskilstuna: Kammarrätten avslår Skanskas begäran om prövningstillstånd

2016-12-21 | På campus

Nu har Kammarrätten meddelat att de avslår Skanskas begäran om prövningstillstånd kring upphandlingen av hyresvärd till nytt campus Eskilstuna.

– Det innebär att Kammarrätten inte kommer att ta upp ärendet. MDH kan därmed, om Skanska inte går vidare till nästa instans, teckna avtal med Serneke Bygg AB och påbörja arbetet med det nya campus Eskilstuna, säger Anna Gulyas, projektledare.

Det var i maj 2015 som MDH påbörjade en upphandling för att hitta den hyresvärd som ska bygga det nya campus Eskilstuna. I februari 2016 beslutade högskolestyrelsen att tilldela uppdraget till Serneke Bygg AB. Skanska AB, som också lämnade in ett anbud, begärde överprövning hos förvaltningsrätten i Uppsala gällande MDH:s beslut att förkasta deras anbud. I augusti konstaterade förvaltningsrätten att MDH har hanterat upphandlingen på rätt sätt och avslog Skanskas begäran om överprövning. Skanska gick då vidare till Kammarrätten för att pröva förvaltningsrättens beslut. Nu har alltså beskedet kommit att Kammarrätten avslår Skanskas begäran om prövningstillstånd.

Läs mer om nytt campus Eskilstuna