Nya utbildningar inom hem- och akutsjukvård

2019-04-04 | Utbildning Student Omvärld Alumni

Bristen på specialiserad kompetens inom vården är stor. För att möjliggöra för fler sjuksköterskor att specialisera sig startar MDH nya kurser inom akutsjukvård och hälso- och sjukvård i hemmet.

Efter dialog med vårdverksamheter om behovet av fler specialiserade sjuksköterskor inom områdena akutsjukvård och hemsjukvård startar MDH de nya kurserna under höstterminen 2019.

Kurserna kommer studeras på halvfart.

− Det skapar möjlighet att kombinera studier med arbete. Och för att ytterligare förbättra förutsättningarna att arbeta samtidigt som studierna kommer de teoretiska studierna ske på distans, säger Lillemor Stribeck, chef på avdelningen för vårdvetenskap och vårdpedagogik på MDH.

Ansök senast 15 april

Ansökningsperioden till de nya kurserna pågår fram till den 15 april 2019.

− Vi har skapat två kurspaket anpassat för en hälso- och sjukvård i förändring där det livslånga lärandet kommer att bli mer framträdande. Genom ett kontinuerligt samarbete och dialog med såväl vårdverksamheter som intresseorganisationer har vi skapat två kurspaket som i form, aktualitet och innehåll anpassats till det faktiska behov som föreligger inom vården, såväl nu som i framtiden, säger Lillemor Stribeck.

Förutom de nya inriktningarna mot akutsjukvård och hälso- och sjukvård i hemmet har MDH sedan tidigare specialistsjuksköterskeprogram inom anestesisjukvård, intensivvård och psykiatrisk vård.

Ansök till kurserna inom akutsjukvård

Ansök till kurserna inom hälso- och sjukvård i hemmet