Nya säkerhetsmetoder vid beräkningar på internet

2012-10-05 | Forskning/Samverkan

Behovet av att spara data och göra komplicerade databeräkningar ökar på grund av att dagens datorsystem kräver mer kraft än tidigare. Det är viktigt att överföringen av data i dessa processer sker på ett säkert sätt så att data inte försvinner eller blir stulen. Detta område handlar Mudassar Aslams licentiatavhandling om som han presenterar på Mälardalens högskola (MDH) den 9 oktober.

Företag hyr ofta in datorkraft med mycket hög kapacitet från externa leverantörer på internet för att göra komplicerade databeräkningar medan privatpersoner ofta använder olika typer av lagringstjänster på internet till exempel Dropbox. I sin licentiateavhandling ” Secure Service Provisioning in a Public Cloud” har Mudassar Aslam har tagit fram metoder för säkerhetsfrågor för dataöverföring för företag. Målet är att de Virtuella maskinerna som företagen bistår med ska fungera och vara lika säkert som en dator som används på plats i företaget. Sedan tidigare finns det metoder som företag använder, men de är av varierande kvalité. Tack vare metoderna som Mudassar Aslam presenterar säkerhetsställs systemet vilket innebär att tilliten ökar hos företaget som hyr resurserna.

– Tack vare arbetet med licentiatavhandlingen lärde jag mig sätt att hitta vetenskapliga problem, utföra forskning och föreslå nya lösningar, skriva mina resultat och lösningar på ett tekniskt sätt och slutligen presentera mitt arbete inför industri och akademi i olika workshops och internationella konferenser. Jag kommer fortsätta att forska och avsluta min doktorsexamen, säger Mudassar Aslam.

Mudassar Aslam började sina forskarstudier vid akademin för Innovation, design och teknik vid MDH 2010. Han är industridoktorand vid Swedish Insitute of Computer Science (SICS) och Mälardalens högskola inom området Datavetenskap.

Mer information finns här.