Nya metoder för hantering av industriavfall minskar miljöpåverkan

2015-09-22 | Forskning/Samverkan

För att minska industriers miljöpåverkan är effektiv hantering av produktionsmaterial en avgörande faktor. Sasha Shahbazi, doktorand vid MDH, forskar om möjligheter att förbättra sådan hantering under tillverkningsprocesser.

 

I licentiatuppsatsen ”Material Efficiency Management in Manufacturing” undersöker han olika tillvägagångsätt som kan effektivisera industriers avfallshantering. Detta kan framförallt leda till minskad miljöpåverkan och lägre produktionskostnader. 
– Min licentiatuppsats handlar om industriavfall och vad vi gör med det. Jag har undersökt hanteringen av avfall för att se hur den kan förbättras, och hur industrier kan ta sig uppför avfallstrappan. Det vill säga hellre förhindra, återanvända eller återvinna avfall än att bränna eller gräva ner det, säger Sasha Shahbazi.

Målet är att minska förbrukningen av råvaror, minska avfall och åstadkomma bättre sortering av återvinningsmaterial utan att produktionstid, produktionsmängd eller produktkvalitet påverkas. Genom att granska och analysera fem företag inom fordonsindustrin har Sasha Shahbazi kartlagt rutiner kring avfallshantering, och sett vilka hinder som kan stå i vägen för hög materialeffektivitet. I sin licentiatuppsats föreslår han bland annat metoder för tydlig uppdelning och korrekt sortering av olika typer av material.    
– Blandat industriavfall är ett exempel. Det kan innebära låga inkomster eller till och med kostnader för företaget. Exempelvis kan man välja att sälja 50 kg blandat avfall till förbränning. Det ger ett lägre pris jämfört med att sortera avfallet i olika segment som papper, trä och plast och sälja det till återvinning, vilket ger ett högre pris, säger han.

Resultaten visar att det finns utrymme för förbättringar i tillverkningsindustrin. I dag finns mycket få liknande studier och kunskapsbehovet är stort.
– Många globala svenska tillverkningsindustrier är intresserade. En mer effektiv hantering av industriavfall kan bidra till minskade koldioxidutsläpp, mindre avfall, minskat behov av råvaror, lägre energiförbrukning och betydande besparingar av produktionskostnader, säger Sasha Shahbazi. 

Om Sasha Shahbazi

Sasha Shahbazi bor i Eskilstuna sedan 2010 och flyttade till Sverige från Tehran i Iran för att studera mastersprogrammet i produkt- och processutveckling vid MDH. Efter sin licentiatuppsats vill han fortsätta forska inom hållbarhet och planerar att implementera sina resultat i arbete mot en doktorsavhandling.
– Forskning är en lärandeprocess och det har fungerat väldigt bra här på MDH. Det finns många goda kopplingar till industrin och varje år involverar MDH sig i allt större projekt, säger han.