Nya campus Eskilstuna tar ett steg närmare verkligheten

2013-09-11 | På campus

Skapandet av det nya campus Eskilstuna fortsätter och går nu in i en ny fas. I dagarna utlyses en arkitekttävling för att få fram det bästa förslaget på hur en ny högskolebyggnad ska se ut. Målet är att Mälardalens högskolas nya byggnad ska bidra positivt till stadskärnan och vara en plats för utveckling och samverkan.

Det nya högskoleområdet vid Vattenpalatset och sporthallen är en gemensam ambition mellan MDH och Eskilstuna kommun. I dagarna utlyses en arkitekttävling för att få fram det bästa förslaget på ett nytt campus. Bakom arkitekttävlingen står ledningen för högskolan och kommunen som tillsammans har arbetat fram kriterierna för tävlingen.

Målet är bland annat att det nya området ska visualisera MDH som en öppen och modern studiemiljö. Samtidigt ska dagens känsla av närhet och intimitet finnas kvar. Eftersom det aktuella kvarteret ligger i centrala Eskilstuna är det också viktigt att den nya byggnaden utformas så att den på ett positivt sätt bidrar till stadskärnan.

– I och med den nya placeringen av MDH ges en möjlighet att vitalisera och stärka Eskilstunas centrum och stadsmiljö. Den kommande byggnaden kommer att bli ett nav i Eskilstunas framtid som kunskapsstad. Studenter och personal ska ha bra kontakt med ån och Munktellområdet från sin byggnad. Kommunens ambition är att medverka till detta, säger Dag Johansson förvaltningschef stadsbyggnadsförvaltningen Eskilstuna kommun.

För att få veta vad studenter, anställda och allmänhet tycker gör en högskola attraktiv, genomförde White Arkitekter AB på uppdrag av MDH, under våren en studie med ett antropologiskt perspektiv. I studien gjordes intervjuer och workshops med MDH:s anställda, studenter och allmänhet. Den färdiga rapporten ligger nu som ytterligare en grund i det fortsatta arbetet.

 

 

– MDH:s anställda lyfter bland annat vikten av att skapa en enhetskänsla på campus och anpassningsbara miljöer till utbildningen och forskningen. Även studenterna tycker att ett samlat campus är positivt och att det blir en chans för studenter från olika områden på MDH att mötas. Allmänheten menade bland annat att det är positivt att högskolan flyttas och att det nya läget kommer göra högskolan mer synlig, säger Elin S Olander, fastighetschef på MDH.

Det nya campus Eskilstuna beräknas vara klart 2018.

Mer fakta om tävlingen:

Alla arkitektkontor är välkomna att anmäla intresse och lämna referensuppdrag. Av intresseanmälningarna väljs sedan fyra till sex tävlande ut som får gå vidare och lämna in sina förslag. En jury bedömer sedan de inlämnade förslagen utifrån gestaltning, funktionalitet och genomförbarhet och väljer ut det vinnande bidraget som sedan vidareutvecklas i mer detaljerade handlingar och ritningar till byggnationen.

Kontaktinformation

Elin S. Olander, fastighetschef Mälardalens högskola
telefon: 021-10 70 53
e-post: elin.s.olander@mdh.se

Benny Larsson, samordnare Eskilstuna kommun
telefon 016-710 87 26
e-post: benny.larsson@eskilstuna.se

Läs mer om arbetet med det nya campuset