Ny teknik gör framtidens hälsovård mer personlig

2015-06-05 | Forskning/Samverkan

Ett klädesplagg som känner hur du mår eller en robot som hjälper till att bedöma ditt vårdbehov? I veckan arrangerade Mälardalens högskola (MDH) konferensen pHealth 2015 där flera av världens främsta forskare inom hälsoteknik presenterade framtidens personliga hälsovård. – Utvecklingen är explosionsartad, säger Maria Lindén, professor i hälsoteknik vid MDH och projektledare för konferensen.

 

pHealth 2015 hölls den 2-4 juni på Aros Congress Center i Västerås och besöktes av sammanlagt ett hundratal forskare, forskarstuderande och högskolestudenter som presenterade sina projekt och utbytte erfarenheter med varandra. pHealth står för ”personalized health” och precis som namnet antyder handlar det om teknik som på olika sätt ska underlätta och individualisera vård och rehabilitering av patienter, eller vardagen för människor som lever med kroniska sjukdomar.  

– Idag finns det teknik som möjliggör väldigt mycket, men vi får inte glömma bort människan i det hela. Patienten ska vara i centrum, och utvecklingen ska ske på dennes villkor. Syftet är att ta fram teknik som löser verkliga problem och som uppskattas av användarna, säger Maria Lindén.

Hon menar också att även om tekniken existerar, så finns det en hel del utmaningar kvar när det kommer till användning av den.

– Det gäller att mäta tillförlitligt, data måste kunna överföras säkert och vi måste se till integritetsaspekterna. Patienten ska känna sig trygg.  

Bättre vård hemma 

 

På plats under konferensen fanns företag som utvecklat robotar med hjälp av forskare på MDH, däribland äthjälpsroboten Bestick och hemhjälpsroboten Giraff, som underlättar mer kontakt mellan vårdtagare och vårdgivare.

I sin egen forskning fokuserar Maria Lindén på sensorsystem som kan ta in information om en persons fysiska tillstånd, exempelvis andningsfrekvens, puls och blodsockernivå.

– Ett exempel på en situation där den här tekniken skulle kunna användas är i hemmet hos äldre eller människor som lever med kroniska sjukdomar. Sensorer i hemmet ger möjlighet att under längre tid följa det individuella hälsotillståndet. Man hinner upptäcka att man börjar må lite sämre innan man mår så pass dåligt att man måste uppsöka sjukhus. På så sätt kan man få behandling tidigare.

Forskningsprofil tog konferensen till Sverige

Konferensen pHealth 2015 har arrangerats elva gånger tidigare men aldrig förr i Sverige. Som värd stod MDH:s forskningsprofil inbyggda sensorsystem för hälsa (ESS-H), en sexårig storsatsning som finansieras av svenska KK-stiftelsen. Västerås stad, organisationen Health Level Seven, NovaMedTech och Motion Control sponsrade konferensen.