Ny teknik för tryggare och friskare ålderdom genom forskning på MDH

2013-07-12 | Forskning/Samverkan

MDH medverkar i det internationella forskningsprojektet Giraffplus. Målet är en tryggare och friskare ålderdom och inom projektet utvecklas avancerade tekniska hjälpmedel för äldre i nära samarbete med användarna.

Giraffplus tar fram tekniska lösningar som gör det möjligt att kontinuerligt övervaka äldres hälsa genom ett nätverk av sensorer i hemmet. Genom Giraffplus kan man mäta blodtryck och kroppstemperatur, registrera rörelser och upptäcka om någon ligger stilla ovanligt länge, eller plötsligt ramlar. Informationen från sensorerna analyseras av ett intelligent system, som snabbt kan larma vårdgivaren i akuta situationer, men det kan också användas för långsiktig utvärdering av patientens hälsa. Tekniken inom projektet kommer att testas i riktiga hem och fem personer i Örebro, Malaga och Rom kommer att få tekniken installerad i sina hem.

Projektet omfattar 12 samarbetspartner i 7 europeiska länder. Förutom MDH medverkar även Örebro läns landsting, Lunds universitet, Tunstall AB och Giraff AB i Sverige. Projektet samordnas av Örebro universitet.

– I projektet bidrar MDH med kunnande om sensorer och mätning av olika fysiologiska parametrar samt kunnande kring säker och integritetsskyddad överföring av patientdata, säger Maria Lindén, docent i medicinsk teknik vid Mälardalens högskola

 

För mer information se:
Örebros universitets pressmeddelande
Giraffplus hemsida