Ny satsning ska göra kommunerna till mer attraktiva arbetsgivare för unga

2012-01-09 | Forskning/Samverkan

Ett nytt forskningsprojekt om yrkesstolthet har startat på Mälardalens högskola. Kommunerna står inför stora utmaningar när det gäller att rekrytera unga i framtiden. Därför har Västerås stad, Eskilstuna kommun och högskolan inlett ett forskningssamarbete för att undersöka hur kommunerna kan bli mer attraktiva arbetsgivare.

Bakgrunden till satsningen är de medarbetarenkäter som kommunerna har låtit göra bland sina anställda. Enkäterna visade att kommunernas personal ofta känner stolthet över sitt eget arbete, men inte alltid över kommunen som arbetsgivare.

- Det kan bero på att en kommun är en stor och komplex organisation som är svår att identifiera sig med. Som medarbetare känner man, enligt enkäterna, att man inte är en del av helheten, säger Jonas Welander, kommunlicentiand som forskar i projektet.

Målet är att hitta vilka mekanismer som underbygger yrkes- och organisationsststolthet och vad det är som skapar en identitet hos medarbetaren. I tidigare forskning kan man utläsa att yrkesstolthet bland annat tenderar att hänga ihop med tillhörigheten till en grupp där medarbetarens sociala identitet finns. Detta kan i sin tur bidra till att man känner sig delaktig och stolt över sin grupps framgångar. Projektet vill bland annat utforska vad det är som håller ihop gruppen och säkerställa om gruppidentiteten verkligen har ett samband med upplevd yrkes- och organisationsstolthet.

Varför är projektet viktigt?

- Det är viktigt att lyfta upp de framgångar och goda exempel som finns inom en organisation. Det skapar delaktighet och gör att organisationen känns som en attraktiv arbetsplats: Alla vill ju tillhöra en vinnare, poängterar Jonas Welander.

- Eskilstuna kommun står, liksom de flesta andra kommuner, inför stora pensionsavgångar. Av våra chefer är 65 procent över 50 år. Medelåldern på alla medarbetare är drygt 46 år. Vi funderar på hur vi ska rekrytera nya medarbetare inför framtiden, och vi vill ju även behålla våra nuvarande: Vi är angelägna om att de känner glädje och stolthet över att gå till jobbet, säger Britt-Inger Klingensjö, personalstrateg på Eskilstuna kommun.

- Det är viktigt att de som är unga idag ska tycka att kommunerna är attraktiva arbetsgivare. Att högskolan deltar i projektet bidrar till att de frågor vi sätter i fokus får en bredare belysning – våra kompetenser kompletterar varandra säger Eva Little, personaldirektör på Västerås stad.

Finansiär för forskningsprojektet är den gemensamma samverkansplattformen Samhällskontraktet.