Ny rapport om hedersproblematik

2011-01-12 | Forskning/Samverkan

Forskare vid Mälardalens högskola står bakom en ny SOU-rapport om hedersrelaterad problematik i skolan.

På uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA) vid Utbildningsdepartementet har de tre forskarna vid Mälardalens högskola: Mehrdad Darvishpour, lektor i socialt arbete, Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik, och Hans Lorentz, lektor i pedagogik, gjort en kunskapsöversikt över svenska forskningsprojekt som berör frågor om hedersrelaterad problematik i skolan.

I rapporten ger författarna sin tolkning av hur det kan komma sig att hedersrelaterade normer vidmakthålls i vissa familjer i Sverige i dag. I rapporten diskuteras även åtgärder som skolan kan vidta för att arbeta med den hedersrelaterade problematiken.

Läs rapporten