Ny publikation om yngre barns (3-5 år) uppfattningar av att vara i en vårdsituation

2015-09-04 | Forskning/Samverkan

Anna Stålberg, Anette Sandberg och Maja Söderbäck har fått artikeln Younger children´s (three to five years) perceptions of being in a health-care situation publicerad i Early Child Development and Care.

Syftet med studien var att undersöka yngre barns varierade uppfattningar av att vara I en vårdsituation. För att fånga barnens eget perspektiv genomfördes intervjuer med barn på en förskola, en vårdcentral och en dagvårdsavdelning på sjukhus. Barnen uppfattade sig själva som aktörer, antingen som huvudaktörer eller medaktörer, beroende på situationen. Även föräldrar och vårdpersonalen uppfattades – på varierade sätt utifrån barnets perspektiv, som aktörer. Barnens uppfattning av, samt önskan, att vara en aktör i situationen innebär en utmaning för vårdpersonalen i bemötandet av barnen. Av vikt är att involvera barnen i vårdsituationen, men att också vara uppmärksam på i vilken form de önskar vara aktörer.

Läs mer om artikeln.