Ny publikation om sjuksköterskestudenters lärande

2015-04-30 | Forskning/Samverkan

Inger K. Holmström m.fl har fått artiklen Walking the bridge: Nursing students' learning in clinical skill laboratories publicerad i Nurse Education in Practice 2015.

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskestudenters erfarenheter av lärande på kliniskt träningscentrum (KTC) som förberedelse för klinisk praktik. Individuella intervjuer med 16 studenter genomfördes, och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Ett övergripande tema identifierades – att vandra på en bro – i vilket KTC skapade en bro mellan lärosätet och kliniken, där de kunde integrera teori och praxis och utveckla en reflekterande hållning. Det fanns också en negative spänning mellan lärande på KTC och I kliniks vårdverksamhet. Denna spänning kan föranleda reflektion, och ge ett nytt perspektiv på lärande för att utveckla studenters kritiska tänkande.

Läs hela artikeln.