Ny publikation om personcentrerad kommunikation med äldre

2015-04-17 | Forskning/Samverkan

Sundler AJ, Holmström IK, Hafskjold L, m.fl. har fått artikeln A cross-sectional study on person-centred communication in the care of older people: the COMHOME study protocol publicerad i BMJ Open 2015;5.

Kommunikation är en viktig kompetens inom vård och omsorg, och särskild krav ställs på kommunikation i möten med äldre personer. Det finns idag få studier på området, och COMHOME studien syftar till att skapa kunskap om personcentrerad kommunikation med äldre (> 65 år) vid vård i hemmet. I artikeln beskrivs projekts design och metoder utförligt. Resultaten från studien kommer att användas för att utveckla ett utbildningsunderlag för studenter och personal som arbetar med vård och omsorg av äldre.

Det är en forskningsstudie om personcentrerad kommunikation med äldre i samarbete med forskare vid Mdh, i Norge och Nederländerna. I Sverige leds projektet av professor Inger K Holmström tillsammans med Annelie J Sundler.

Läs hela artikeln.