Ny publikation om nyexaminerade distriktssköterskors erfarenheter av telefonrådgivning på vårdcentral

2015-03-06 | Forskning/Samverkan

Josefsson, K., Palm, K., Olausson, A., & Harder, M. (2015): Newly graduate public health nurses’ experiences of telephone advice nursing: An interview study. Research 2, 1320. DOI: 10.13070/rs.en.2.1320.

Studien är en intervjustudie med tio ny­utexaminerade distriktssköterskor där man analyserade data med innehållsanalys.

Resultatet visade att det finns likheter i erfarenheter av telefonrådgivning mellan distriktssköterskor som är nyexaminerade och de med längre erfarenhet. Distriktssköterskor vill vara tillgängliga, göra rätt och är rädda för att göra felbedömningar, både för att göra rätt mot uppringaren men även för att skydda sig själva. De har behov av ett kontinuerligt lärande, stöd och återkoppling. De behöver och använder stöd från datorer, kollegor och arbetsgivare. Deras telefonrådgivningen påverkas av introduktion, arbetstillfredsställelse och organisatoriska förutsättningar. De ansåg att deras introduktionen bör utgå från deras behov för att klara av telefonrådgivning och inte vad verksamheten har att erbjuda. Som nyexaminerad vill de kunna sitta tillsammans med kollegor.

Läs hela artikeln.