Ny publikation om massmedias behandling om kontroversen DAMP

2015-04-30 | Forskning/Samverkan

Jonas Lindblom har fått artikeln Genrestratifiering och massmedias neutralisering av kritiken mot ADHD – ett kunskapssociologiskt perspektiv publicerad i Sveriges Sociologförbund.

I artikeln undersöker Jonas Lindblom hur man inom massmedia behandlat kontroversen om den neuropsykiatriska diagnosen DAMP som kom att utspelas åren 2000-2006. DAMP är en term som hänvisar till liknande svårigheter som ADHD, och vilken användes i Sverige vid tiden för kontroversen. Studien baseras på data från åtta av de största svenska dags- och kvällstidningarna (n=778 artiklar) och belyser den ideologiska roll som massmedia spelat för att undergräva kritiken mot DAMP/ADHD. 

Läs hela artikeln.