Ny publikation om kommunikationen mellan telefonsjuksköterskor och uppringare

2015-05-15 | Forskning/Samverkan

Inger K. Holmström med flera har fått artikeln Telephone nurses' communication and response to callers' concern - a mixed methods study publicerad i Applied Nursing Research.

Studien syfte var att beskriva telefonsjuksköterskors och uppringares kommunikation, dennas inbördes relation samt utforska telefonsjuksköterskornas svar på uppringares utryck av oro. Roter Interaction Analysis System (RIAS) samt innehållsanalys användes för att analysera 25 autentiska rådgivningssamtal, där uppringaren blev hänvisad till en lägre vårdnivå än de hade förväntat sig. Studien visade att telefonsjuksköterskorna i första hand använde slutna frågor, och när uppringare uttryckte oro svarade sjuksköterskorna ofta med ogillande.

Telefonsjuksköterskornas sparsamma användning av öppna frågor och brist på uppföljning av orsaken till oron kan utgöra en patientsäkerhetsrisk, samt leda till att deras råd inte följs.