Ny publikation om interaktionen mellan individer och deras vardagliga föremål

2015-03-06 | Forskning/Samverkan

Marcus Persson: Teddy Bear Says: Study Hard, Don’t be Lazy! Exploring the Symbolic interaction with Mundane Objects through Imaginary Conversations. The Journal of International Social Research, Volume: 8 Issue: 36.

Artikeln utforskar symbolisk interaktionen mellan individer och deras vardagliga föremål. Baserat på en stor internationell studie som genomfördes i samarbete med företaget Ericsson AB, utgår denna artikel från en enda fråga som ställdes till deltagare från Japan, Kina och USA: "Föreställ dig att ting kan tala, vad skulle de säga?".

De viktigaste resultaten kan sammanfattas i två delar:

  • när deltagarna ombads att föreställa sig talande föremål valde de allra flesta vardagliga hushållsobjekt för att tala om privata bekymmer och ämnen, och
  • deltagarna konstruerade berättelser mestadels av negativ och anklagande karaktär.

Analysen bygger på symboliska teori och samtalsanalys, och det hävdas att materiella ting kan användas i privatlivet som inre "co-conversationalists" (samtalspartners) för att diskutera sitt eget moraliska beteende. Det föreslås att materiella ting i människors privata sfär är inte bara används som verktyg och rekvisita i mellanmänsklig interaktionsordning, utan också som verktyg för inre förhandling med sig själv.

 Läs hela artikeln.