Ny publikation om förstagångsfäder

2015-09-04 | Forskning/Samverkan

Anna-Lena Almqvist, Atcharawadee Sriyasak och Elisabeth Häggström-Nordin har fått artikeln The father role: A comparison between teenage and adult first-time fathers in Thailand publicerad i Nursing & Health Sciences.

Upplevelsen av att bli pappa jämförs mellan thailändska tonårs- och vuxna förstagångsfäder. I studien ingår 70 fäder i respektive grupp vars barn var mellan 2-6 månader. Som mätinstrument användes tre validerade enkäter som fäderna fyllde i vid besök på vårdcentral med sitt barn. Huvudresultaten visar att tonårsfäderna upplever en lägre grad av kompetens att ta hand om barnet, och de visar även en lägre grad på skalan när det gäller far-barn relation och barnomhändertagande beteende än vuxna fäder.

Läs mer om artikeln.