Ny publikation om förlossning i sjukhus

2015-09-04 | Forskning/Samverkan

Lennart Bogg har fått artiklen Impact of Alternative Maternal Demand-Side Financial Support Programs in India on the Caesarean Section Rates: Indications of Supplier-Induced Demand publicerad i Maternal and Child Health Journal.

Studien är en jämförelse mellan två program i två delstater i Indien för att uppmuntra till säker förlossning i sjukhus. Olika utformning av ersättningssystemen i de två programmen har lett till väldigt olika andel kejsarsnitt, mindre än 5% och minskande andel i det ena programmet där ingen extra betalning utgår för kejsarsnitt och mer än 40% och ökande i det program där högre ersättning utgick till sjukhusen för kejsarsnitt. Det är ett ganska unikt bevis på hur kraftigt finansieringen kan styra vårdens innehåll.

Läs mer om artikeln.