Ny publikation om distriktssköterskors omvårdnadsåtgärder till patienter med hypertoni

2015-03-06 | Forskning/Samverkan

Karin Josefsson, Maria Harder, m.fl: Distriktssköterskors hälsofrämjande omvårdnadsåtgärder vid hypertoni: En litteraturstudie. Nordisk Sygeplejeforskning nr. 3, 2015.

Studiens syfte var att sammanställa kunskap från litteratur om distriktssköterskors omvårdnadsåtgärder till patienter med hypertoni. Metoden var en litteraturstudie med 12 vetenskapliga studier. 

Resultat visade att distriktssköterskors omvårdnadsåtgärder till patienter med hypertoni sker som standardiserad och personcentrerad hälsoutbildning, genom att övervaka hälsa, rådgivande hälsosamtal och stödjande livsstilsförändringar.

Slutsats var att distriktssköterskors standardiserade och personcentrerade arbetssätt kan vara svåra att skilja åt då en hälsofrämjande omvårdnadsåtgärd kan ta sin början i ett standardiserat arbetssätt och övergå till ett personcentrerat arbetssätt, men även det omvända.