Ny publikation om depressiva symtom hos mammor och pappor

2015-04-17 | Forskning/Samverkan

Birgitta Kerstis m.fl. har fått artikeln: Association between parental depressive symptoms and impaired bonding with the infant publicerad i tidskriften Arch Womens Ment Health, april 2015.

Ett flertal internationella och nationella studier har undersökt mammors depressiva symtom och anknytning till barnet, dock är studier om pappors depressiva symtom och anknytning till barnet inte lika frekvent förekommande.

Syftet med studien var att undersöka mammors och pappors depressiva symtom, samt om depressiva symtom påverkar föräldrars anknytning till barnet. Studien bygger på enkäter från 727 par, sex veckor och sex månader efter barnets födelse som en del av UPPSAT-projektet, där par i Uppland har följts före och efter förlossningen.
 
Resultaten visar att 15 procent av mammorna och 5 procent av papporna skattar depressiva symtom sex veckor efter barnets födelse. Dessutom har depressiva symtom samband med föräldrars försämrade anknytning till barnet sex månader efter födelsen. Högsta förekomsten av försämrad anknytning förekom i de par där båda föräldrarna skattar depressiva symtom. Vidare finns det samband mellan föräldrarnas försämrade anknytning och försämrad parrelation när barnet är sex månader.

Studien bekräftar att det är betydelsefullt att identifiera problem i föräldraskapet tidigt för att skapa förbättrade goda förutsättningar för familjer och därmed en mer gynnsam utveckling för barnen.