Ny professor för produktionssystem

2018-05-07 | Forskning/Samverkan

Jessica Bruch är ny professor i produktionssystem vid MDH. Som professor kommer hon att fokusera på utvecklandet av MDH:s produktionsforskning i samverkan med tillverkande företag.

– Det ska bli jättekul och jättespännande att vara med och utveckla produktionssystemen i våra tillverkande företag. Att göra svenska företag konkurrenskraftiga så att vi kan behålla och utveckla produktion i Sverige är en samhällsutmaning. Eftersom Mälardalen är en viktig industriregion är det särskilt viktigt här. Det arbetssätt vi har på MDH, att utveckla kunskap och bedriva utbildning i nära samarbete med industrin är en framgångsfaktor och en sak som jag verkligen brinner för, säger Jessica Bruch.

Som ny professor kommer Jessica att lägga särskild vikt vid att ytterligare stärka arbetet med Mälardalens Industrial Technology Center (MITC) MDHs samverkansplattform, bland annat genom att vara med i uppbyggnaden av det nya MITC labbet.

I arbetet som professor ingår att undervisa på grund-, avancerad och forskarnivå inom produktionsutveckling. För att lyckas kommer Jessica att arbeta för att kontinuerligt utveckla utbildningen så att den är nära länkad mot forskningen och anpassad till industrins behov, idag och i framtiden, samtidigt som de senaste forskningsresultaten ska komma in i utbildningen.

– Det är inte bara våra programstudenter som behöver tillgång till färsk kompetens, det är minst lika viktigt även för våra partnerföretagen, säger Jessica Bruch.

 Jessica kommer även fortsätta som projektledare för Premium , som handlar om att säkerställa kompetensutveckling av nyckelpersoner inom industrin, för att stärka företagens konkurrenskraft i den snabba, tekniska utveckling som sker.

– Det är viktigt att säkerställa det livslånga lärandet i takt med de ökade kraven på kompetens inom verkstadsindustrin, därför vill jag fortsätta arbeta med Premium . Projektet, säger Jessica Bruch.

Jessica Bruch är uppvuxen i Tyskland och hon har tagit sin masterexamen i Industrial Engineering and Management 2006. Hon disputerade i innovation och design på MDH 2012 och arbetade senast som docent vid avdelningen för produktrealisering vid MDH.

Välkommen till Jessica Bruchs professorsföreläsning i sal Raspen 21 maj kl. 15:00.