Ny innovationsmetod genom kunskap från modern dans

2014-03-31 | Forskning/Samverkan

Kunskaper från modern dans och koreografi kan stärka innovationsförmågan i organisationer. Genom att inspireras av modern dans, där någonting nytt skapas vid varje uppträdande, går det att förstå och utveckla innovationsprocessen i grupper. Det visar Nina Bozic vid Mälardalens högskola, MDH, i sin licentiatavhandling och presenterar även en praktisk metod för att stimulera den kreativa processen.

De erfarenheter man kan ta från modern dans kan stimulera medarbetares kreativitet och öka deras motivation i arbetet. Därmed bygger organisationer också en bättre grund för att framgångsrikt driva innovationsprocesser, säger Nina Bozic.

Nina Bozics licentiatavhandling “Dancing innovation – How can we use knowledge from contemporary dance to enable innovation in organisations?” är unik inom innovationsvetenskap genom att kombinera modern dans med innovation i organisationer. I avhandlingen presenteras en ny modell och metod baserad på empirisk data.

– Tillsammans med olika koreografer har jag utvecklat olika typer av övningar som berör kropp, rörelse, fysisk plats, tid och sammansättning. Övningarna utmanar deltagarna att öppna upp för sin kreativitet på nya sätt och bli mer medvetna om hur de kan arbeta innovativt i sin egen miljö och även stödja sina kollegor att utveckla sin innovationskompetens, säger Nina Bozic.

I MDH:s forskningssatsning InnovationGym kommer företag och organisationer att kunna ta del av Nina Bozics forskningsresultat och delta i olika workshops som hjälper dem att utveckla sin innovationskompetens.

– Genom att låta deltagarna värma upp, med hjälp av en koreografisk metod, innan själva diskussionen börjar har det visat sig att deltagarna snabbare får tillgång till sin kreativitet och förmågan att generera nya idéer. På så vis förbättras innovationsprocessen i företaget, säger Nina Bozic.

Om Nina Bozic
Nina Bozic har arbetat som konsult i kreativitet, innovation och entreprenörskap i åtta år och påbörjade sin doktorandtjänst på MDH 2011. Efter att hon försvarat sin licentiatavhandling väntar fortsatta forskarstudier.

– I mina fortsatta studier planerar jag att göra två spännande projekt. Det ena handlar om att hjälpa Eskilstuna kommun att bygga upp sin kompetens för innovation i hela kommunen. I det andra ska jag utveckla den interaktiva utställningen Pop-Up InnovationGym i samarbete med formgivare och koreografer. Besökare i Pop-Up InnovationGym får besöka ett spännande kreativt utrymme och ta del av vår erfarenhet inom innovation genom en konstnärlig process. Jag planerar också att skriva en bok för praktiker om resultaten från min forskning, säger Nina Bozic.

Välkomna till försvar av licentiatavhandling
Välkomna att ta del av Nina Bozics forskningsresultat torsdag 3 april kl.10.30 - 12.00 i sal A407 på MDH i Eskilstuna.

Mer information om Nina Bozics licentiatavhandling.