Ny informationsdesign kan underlätta hantering av tekniska produkter inom industri

2016-01-25 | Forskning/Samverkan

Jonatan Lundin är industridoktorand vid MDH och har i sin forskning kartlagt hur servicetekniker söker information i sin arbetsmiljö. Resultaten kan användas för att förbättra informationsdesign av tekniska användarmanualer. Detta kan framförallt göra arbete inom industri snabbare, säkrare och mer effektivt.

 

Användarmanualer till industriprodukter är kostsamma att framställa – men används sällan. Det kan innebära konsekvenser såsom ineffektivt underhåll, ökade personalrisker och resursslöseri.
– Det är ett praktiskt problem som jag vill göra någonting åt. Min forskning handlar om hur personer som använder tekniska produkter söker information när de får problem, med ambitionen att förstå hur användarmanualer ska designas så att de faktiskt fyller sitt syfte och används, säger Jonatan Lundin, industridoktorand på forskarskolan Innofacture vid MDH.

Jonatan Lundin har genomfört sin studie på ett svenskt industriföretag, där han genom observationer har följt sju servicetekniker. Målet var att kartlägga vilken typ av information de gav uttryck för att behöva och var de letade för att tillfredsställa sina informationsbehov. Resultaten av hans licentiatuppsats visar att manualer mycket sällan används. Främst vänder sig användarna till kollegor, analoga källor som utskrivna arbetsorder, digitala källor som företagets databaser, eller till själva produkten för information.
– Ett intressant resultat är dessutom att användarna sällan söker efter instruktioner. Många behov handlar istället om att till exempel ta reda på information om produkters identitet, som modellnummer, eller så söker de bekräftelse på om de ska utföra ett arbetsmoment eller inte, säger Jonatan Lundin.

Nya manualer ska baseras på användarnas behov

Studien är den första av sitt slag som undersöker hur användares sökbeteenden kan påverka utformningen av teknisk information. Jonatan Lundin menar att informationsdesign bör anpassas efter användarnas behov. I fortsatt forskning mot en doktorsavhandling vill han tillämpa resultaten för att skapa bättre användarmanualer.
– Forskning visar att individer väljer källor som snabbt ger den information som behövs, vilket ställer nya krav på informationsdesign. Mitt förslag är att användarmanualer ska utformas så att användarna lättare hittar svar på sina frågor. Blir manualerna bättre, så blir produkterna bättre, säger han. 

Försvarar sin licentiatuppsats den 29 januari

Jonatan Lundin bor i Västerås med sin familj. Han har en masterexamen i teknik, design och kommunikation från Linköpings universitet och mångårig erfarenhet som informationsdesigner och projektledare inom dokumentationsprojekt på ABB. Den 29 januari försvarar han sin licentiatuppsats ”Designing technical information – challenges regarding service engineers’ informaton seeking behaviour” vid Mälardalens högskola i Eskilstuna.