Ny forskning hjälper banker bestämma värdet på en option

2010-11-09 | Forskning/Samverkan

När till exempel en bank ska ställa ut (d.v.s. sälja) en option måste de bestämma priset för den. Men det är komplicerat att värdera optioner, särskilt när det rör sig om så kallade Amerikanska optioner, eftersom ägaren när som helst kan köpa eller sälja underliggande till ett förutbestämt pris. Robin Lundgren vid Mälardalens högskola har tagit fram en modell för att handlarna lättare ska kunna beräkna värdet på optionen.

På fredag den 12 november försvarar Robin Lundgren sin doktorsavhandling, Convergence of option Rewards. Han har forskat om det som kallas optimala stopproblem inom finansmarknaden.

Svårigheten när ett finansinstitut ska sätta priset på en option som de vill sälja, är att dess värde beror på vilken process som man tror att den underliggande varan (till exempel en aktie) följer. För att skatta den underliggande processen använder man därför en enklare diskret process. Men sedan gäller det att kontrollera om skattningen är korrekt. Det är här som Robins forskning kommer in i bilden.

Han har byggt en optionsmodell som ställer upp vissa villkor för avkastningsfunktionen, den underliggande processen och sannolikheter för den diskreta skattningen. Det ger handlaren en måttstock att mäta skattningen mot, och på så sätt avgöra om optionen är korrekt värderad.

Robin Lundgren försvarar sin avhandling ”Convergence of option Rewards” på fredag 12 november klockan 13.15 i sal Kappa. Opponent är professor Johan Tysk, Uppsala universitet.