Ny forskning förhindrar produktionsavbrott innan de inträffar

2015-09-23 | Forskning/Samverkan

Med hjälp av sin forskning vill Ali Rastegari förebygga att maskinfel orsakar tillverkande industrier kostsamma produktionsavbrott. Den 24 september försvarar han sin licentiatuppsats ”Strategic maintenance development focusing on use of condition based maintenance in manufacturing industry” vid MDH.

 

Oplanerade produktionsavbrott får allt större konsekvenser för tillverkande företag eftersom hög effektivitet är avgörande för att de ska kunna behålla sin konkurrenskraft. Det är därför inte längre tillräckligt att ersätta trasig utrustning efter ett fel eller slitage. Den ökande konkurrensen kräver istället att tillverkande industrier förhindrar fel innan de inträffar. Förebyggande underhåll, så kallat Condition Based Maintenance (CBM), anses vara den bästa metoden för att åstadkomma detta. Ali Rastegari, doktorand på MDH, forskar på hur sådan avancerad underhållsteknik kan införas i tillverkning.
– Min licentiatuppsats handlar om produktionsunderhåll, det vill säga underhåll av de maskiner som vi producerar med, som exempelvis verktygsmaskiner och fläktar. Med CBM övervakar man löpande verktygsmaskinens eller fläktens tillstånd med sensorer och annan mätutrustning och underhåller den så fort det behövs, säger han.

Genom fallstudier på ett tiotal maskinverktyg har Ali Rastegari kartlagt utmaningar, fördelar och kostnadseffektivitet med bruket av CBM. I licentiatuppsatsen presenteras även en process för hur CBM kan införas på bästa sätt.
– Begreppet CBM är inte helt nytt. En enkel systemkoll av en anställd kan räknas som en CBM-åtgärd, men det finns få studier på mer avancerad och systematisk underhållsteknik. CBM är ett stort steg från traditionella underhållsmetoder, och kostnaden är också ett skäl till varför det sällan används i tillverkningsindustrin. Att installera exempelvis sensorer är dyrt, så det är viktigt att undersöka de långsiktiga fördelarna med en sådan investering, säger han.  

Resultaten visar att maskiner och annan produktionsutrustning håller längre med CBM, och att produktionen på sikt får färre oplanerade stopp som orsakar förluster.

Ali Rastegari kommer från Tehran i Iran och arbetar som underhållsingenjör på Volvo Group Trucks Operations i Köping samtidigt som han forskar på MDH. Erfarenheterna från industrin har varit till stor hjälp i utformningen av införandeprocessen av CBM, och han ser fram emot att utöka undersökningen till fler typer av produktionsmaskiner. Efter avslutad doktorsavhandling vill han fortsätta utveckla underhållsteknik på Volvo. 
– Jag har fått en bredare syn på mitt ämnesområde och har lärt mig mycket om den typ av underhållsarbete som behövs för att CBM ska fungera. MDH har en positiv studie- och arbetsmiljö och goda kopplingar till företag som är relevanta för mina studier. Det gör det lättare att öka min kunskap och ger goda möjligheter till en framtida karriär, säger Ali Rastegari.