Ny forskning effektiviserar lean inom svenska industrier

2015-06-08 | Forskning/Samverkan

Christer Osterman forskar för att kartlägga vilka faktorer och förhållningssätt som påverkar arbete med att effektivisera processer inom svenska industrier. Den 9 juni försvarar han sin licentiatuppsats "Towards a Lean Integration of Lean" vid Mälardalens högskola (MDH).

 

 

För att kunna behålla marknadsandelar och tillverkande företag i Sverige är det viktigt att hålla jämna steg med den globala konkurrensen. Bruket av strategier under samlingsnamnet lean, som kan leda till effektivare utveckling, högre produktion och mindre slöseri, har därför blivit allt populärare. Men många försök att införa lean misslyckas då det är en komplicerad process som kräver tid, resurser och hänsyn till förutsättningar hos både människor och teknik. 
– Vi lever i en tid där kraven på effektivitet ständigt ökar. Det betyder att vi måste tänka om vad gäller hur vi producerar och arbetar. Min målsättning är att göra införandet av lean effektivare och enklare att förstå än i dagens läge, genom att skapa ett ramverk att förhålla sig till under arbetets gång, säger Christer Osterman.

Hela verksamheten påverkas   

I sin licentiatuppsats jämför Christer Osterman fyra företags erfarenheter och upplevelser av att införa lean i sina arbetssätt. För att kartlägga vad som utgör möjliga styrkor och svagheter under införandet har processen analyserats ur flera perspektiv samtidigt, med hänsyn till bland annat ledarskap, kultur och verktyg.

– För att få en uppfattning om hur framgångsrikt införandet av lean är gäller det att skaffa sig en bild av var i processen verksamheten befinner sig, sett från alla perspektiv. Utifrån den bilden går det sedan att avgöra om resurser läggs på rätt sak eller inte, säger Christer Osterman.

Från kunskap till förmåga

Christer Osterman har arbetat inom industri under hela sin karriär och har mångårig erfarenhet inom utveckling av produktionssystem, likväl som införande av lean. Efter en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) lockades han till MDH av nyfikenhet, chansen till utmaning och möjligheten att fördjupa sig i ett viktigt ämne. I fortsättningen vill han gärna fortsätta sin utveckling som forskare, och även tillämpa sina resultat i en produktionsprocess.
– Vi måste skilja på kunskap om lean, och förmåga i lean. Just nu samlar jag kunskap och den måste omvandlas till förmåga. Det gör man bara genom att lösa riktiga problem i riktiga processer, säger Christer Osterman.