Nu är upphandlingen av hyresvärd för nytt campus Eskilstuna igång

2015-07-03 | På campus

Nu är upphandlingen av hyresvärd för det nya campuset i Eskilstuna igång. I väntan på anbudssvar tar projektet sommarledigt och drar igång igen med full kraft i mitten av augusti.

– Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla, såväl studenter som medarbetare, som på olika sätt har varit inblandade i projektet under våren. Tack för ett gott samarbete. Ha en trevlig sommar, säger Anna Gulyas.

För att säkerställa att de behov som medarbetarna och studenterna har kring det nya campuset i Eskilstuna uppfylls, finns en referensgrupp med MDH-medarbetare och studentrepresentant. Kallelser till referensgruppens möten i höst kommer att skickas ut i mitten av augusti.

Läs mer om projektet Nytt campus Eskilstuna