Nu är MDH:s nya forskningsprofil inom hälsoteknik invigd

2013-05-27 | Forskning/Samverkan

I torsdags, 23 maj, invigdes Mälardalens högskolas nya forskningsprofil Inbyggda sensorsystem för hälsoteknik (ESS-H). Profilen sker i samverkan med nio företag och syftet är att stärka den svenska industrins kompetens och konkurrenskraft inom hälsoteknik. Totalt satsar KK-stiftelsen, MDH och företagen 84 miljoner kronor.

Maria Lindén, Madelene Sandström och Karin Röding

Under invigningen talade:

Embedded Sensor Systems for Health, ESS-H
Maria Lindén, Profilledare, Mälardalens högskola

Västerås stads pionjärarbete inom e-hemtjänst/hälsoteknik
Eva Sahlén, Direktör, Sociala nämndernas förvaltning, Västerås stad

Utveckling av medicinteknik är viktigt för vården
Anders Åkerström, Planeringschef Centrum för regional utveckling, Landstinget Västmanland

Från idé till framgångsrik kommersialisering
Pär Börell, Affärsutvecklare, Västerås Science Park

ESS-H nystart på något redan bra. Förväntningar från finansiären KKS
Madelene Sandström, VD, Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling

Forskningsprofilen ESS-H:s betydelse för MDH
Karin Röding, Rektor, Mälardalens högskola

Rektor Karin Röding, Madelene Sandström, VD, KK-stiftelsen och Maria Lindén, profilledare för ESS-H klippte invigningssladdarna. Under invigningen kunde besökarna även ta del av en företags- och posterutställning.

Mer information om ESS-H finns här.