Nolltolerans mot sexuella trakasserier på MDH

2017-11-01 | Student

MDH värnar om alla människors lika värde och arbetar för att ingen ska bli diskriminerad eller trakasserad utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Där ingår sexuella trakasserier och övergrepp som uppmärksammats extra mycket senaste tiden genom #metoo-kampanjen.

– MDH tillämpar nolltolerans mot trakasserier, det ska vara självklart att ha rätten att säga ifrån vid en upplevd kränkning och varje enskilt fall ska utredas. Om någon student eller medarbetare blir trakasserad eller utsatt för diskriminering kan de höra av sig till mig, säger Marika Hämeenniemi som är mångfaldsstrateg och samordnare för jämställdhetsintegrering på MDH.

MDH förebygger trakasserier och diskriminering genom att utbilda alla nya chefer så att de känner till vad de har för ansvar i dessa frågor. Studenterna når vi exempelvis vid introduktionstillfällen och fadderutbildning. Då informerar vi om studenternas rättigheter och skyldigheter kopplat till studiemiljön.

– Under studietiden ska människor med olika bakgrund, identiteter och syn på livet samarbeta och det är naturligt att det ibland kan uppstå svåra sociala situationer. Men vi måste tillsammans se till att dessa situationer inte leder till att någon känner sig trakasserad. Det är aldrig okej, säger Jonatan Mathiasson, studentombudsman på MDH.

På studenthälsan möter medarbetarna med jämna mellanrum studenter som på ett eller annat sätt varit utsatta för sexuella trakasserier. I samband med fester där alkohol och droger förekommer ökar risken för att bli utsatt för sexuella trakasserier eller övergrepp.
– I sådana situationer känner den utsatte ofta skam och skuld vilket kan göra det svårt att söka hjälp och prata med någon om det inträffade. Sexuella trakasserier är aldrig ok och har du som student varit utsatt för något och behöver någon att prata med kan du vända dig till oss, säger Alexandra Strömvall, kurator på Studenthälsan.

Om du som student känner dig trakasserad ska du i första hand lita på din magkänsla. Har du varit utsatt för någonting som i efterhand inte känns bra så våga prata med någon. Det kan hjälpa att få höra av någon annan att det du utsattes för inte var okej och att du inte ska bära skulden för det som hände. Personen kan också hjälpa dig att säga ifrån eller anmäla.  På högskolan kan du kontakta studentombudsmannen Jonatan, mångfaldsstrategen Marika eller studenthälsan för att få råd och stöd i hur du kan agera.