Nätverksprogrammen samverkar med branschen – för studenternas skull

2016-11-04 | Utbildning Student Forskning/Samverkan

Under oktober gästades MDH:s nya nätverksstudenter av före detta programstudenter, som idag arbetar på olika företag inom nätverksbranschen. Under en förmiddag berättade de om sina yrken, vad branschen behöver och varför de rekommenderar utbildningarna till andra.

På MDH finns två program inom nätverksteknik; högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik samt det tvååriga programmet datornätverk och datakommunikation. Gemensamt för dem båda är att de har en nära relation till nätverksbranschen, bland annat genom varsitt branschråd där programinnehållet utvecklas tillsammans med representanter från näringslivet, olika projektarbeten där studenter får jobba med skarpa uppdrag och gästföreläsningar där de får möta arbetsgivare, forskare och tidigare studenter.

– Jag tycker att det är jätteviktigt att vi har en god samverkan, eftersom det ger studenterna bättre förutsättningar, och en möjlighet att knyta kontakter redan under studietiden, säger Conny Collander, samordnare för nätverksprogrammen.

Redan under introduktionskursen besöktes de nya studenterna av David Enochsson och Linus Tidare från Atea, Emil Sandnabba från Pingdom, samt representanter från Westermo.

– En utbildning måste vara förankrad i verkligheten, man måste ha koll på vad som händer i branschen så att studenterna lär sig relevanta saker. Det är ovärderligt, säger Linus.

Kollegan David menar att det händer väldigt mycket i branschen just nu.

– Hela grejen med Internet of Things, eller Sakers internet, är lite av en teknisk revolution. Allt fler saker kopplas upp mot nätverk för att kunna samarbeta med varandra. Många företag har hoppat på den här utvecklingen, och vill skräddarsy lösningar för den egna verksamheten. Så det finns ett stort behov av kompetenta nätverkstekniker både idag och i framtiden. 

Om fördomarna om yrket

Alla tre tror att det finns för lite kunskap om hur jobbet som nätverkstekniker egentligen ser ut.

– Det finns nog en fördom om att det är ett enformigt och osocialt jobb, men det är långt ifrån verkligheten. Jag lägger kanske 30-50 procent av min arbetstid på att hantera det rent tekniska, i övrigt så handlar det om kundbemötande. Jag jobbar med flera kunder samtidigt, i olika projekt, och både operativt och strategiskt – ingen dag är den andra lik, säger Linus.

För Emil på Pingdom ser arbetet ut på ett annat sätt.   

– Jag valde att gå åt ett annat håll, och det är det som är grejen med den här utbildningen – du blir väldigt bred i din kompetens. Jag inriktade mig mot programmering efter examen, och idag är jag ansvarig för hela vår interna nätverksarkitektur, vilket betyder att jag spenderar större delen av dagarna framför skärmen, men med många olika uppdrag mot många olika medarbetare. Mina kollegor är mina kunder, skulle man kunna säga.

Viktigaste kompetenserna

På frågan om vilka kompetenser som är viktigast som nätverkstekniker nickar både Emil och Linus instämmande till Davids svar:

– Social kompetens, att man kan samarbeta på ett bra sätt med andra människor. Sedan måste man vara bra på att lösa problem, ofta genom att på egen hand söka upp och tillgodogöra sig information. När man pluggar utvecklar man den förmågan, man lär sig inte bara det rent tekniska.

”Med den här utbildningen i ryggen är du väldigt intressant”

De är alla nöjda med sina utbildningar på MDH och rekommenderar dem till andra.

– De här programmen ger en bra grund att stå på, och de verktyg man behöver för att klara sig bra i branschen. Särskilt projektarbetena tyckte jag var bra för där får man prova på den verkliga arbetssituationen; vad kunden vill ha och hur man löser det, säger Linus.

Emil tillägger:

– Eftersom de här utbildningarna har ett så bra samarbete med branschen så är den också välkänd bland arbetsgivarna. Så uppfattar åtminstone jag det. Om du har den här utbildningen i ryggen, och ett personligt driv, så är du väldigt intressant.